Dag van de Achterhoekse Popmuziek 2018

Reglement

Doelstelling

Dag van de Achterhoekse Popmuziek brengt Achterhoekse locaties en artiesten samen en presenteert dit onder één paraplu.

Wanneer kan ik als locatie deelnemen?
In principe zijn alle locaties geschikt; café, cultureel centrum, poppodium, studio/oefenruimte, winkel, huiskamer etc. zolang ze maar gevestigd zijn in de Achterhoek. Wanneer er andere locaties in je vestigingsplaats meedoen, ga dan met elkaar in overleg over hoe jullie dit het beste aan kunnen pakken met betrekking tot muziekstijl, entree en promotie, zorg dat je elkaar niet in de weg zit.

Wanneer kan ik als artiest deelnemen?
Wanneer één van de artiesten uit de Achterhoek komt en jullie spelen popmuziek (in de breedste zin van het woord; dus rock, dance, singer-songwrriter, hiphop etc.) dan zijn jullie geschikt om deel te nemen als act. Inschrijving is geen garantie tot deelname.

Hoe weet ik waar ik moet spelen of wie er bij mij komt spelen?
Het is aan locaties en artiesten zelf om een match te maken. Na de inschrijving ontvang je een link naar het bestand waarin alle opgegeven locaties en artiesten staan. Je mag ook locaties of artiesten die zich niet hebben aangemeld benaderen. Met het akkoord gaan van de Algemene voorwaarden geef je de organisatie toestemming om jouw gegevens door te sturen naar derden. Kom je er helemaal niet uit dan kan de organisatie hulp bieden.  

Artiest en locatie hebben een afspraak wat nu?
Het is belangrijk dat wanneer een artiest en een locatie iets overeenkomen, dat dit doorgegeven wordt aan de organisatie van de ‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’. De locatie vult hiervoor het matchformulier in dat op de website zal verschijnen. Op deze wijze kan de website actueel worden gehouden en voorkomen we dat er gebeld wordt naar een artiest of locatie terwijl deze niet meer beschikbaar is. Matches worden gepubliceerd op de website.

Entree en gage
Het staat elke locatie vrij om entree te vragen, net als dat het elke band/artiest vrij staat om gage te vragen voor het optreden. Realiseer je als artiest dat locaties vaak niet veel budget hebben voor programmering en al veel kosten maken voor bijvoorbeeld personeel en techniek. Realiseer je als locatie dat een optreden (inclusief repetitie, vervoer, apparatuur etc.) ook tijd en geld kost. De organisatie van de ‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’ ondersteunt geen artiesten en locaties op financieel gebied.

Privacy
De Dag van de Achterhoekse Popmuziek is een initiatief van DRU Cultuurfabriek en Behind the Corner. Voor de privacyverklaring verwijzen wij u dan ook graag naar de verklaringen van de DRU Cultuurfabriek en Behind the Corner.